1.1PLATFORMHUIS          

Wij zijn Jessie Tiemeijer en Lila Goeman Borgesius. Tijdens onze opleiding aan de Nederlandse Filmacademie zijn we begonnen met het oprichten van een nieuw platform, dat zich richt op het ontwikkelen en realiseren van concepten voor visuele en auditieve vertellingen. Bij deze vorm van ontwikkeling is er bij de conceptfase ruimte voor inbreng uit verschillende vakgebieden en staat het proces (persoonlijk en als groep) centraal. Zo streven we naar het stimuleren van meer kwaliteit en creativiteit van het individu, zodat we verhalen vertellen met passie, gedrevenheid en plezier.

ONZE WEG NAAR CREATIE:

We hanteren altijd een dynamisch groepsverband waarbij reflectie, transparantie en creativiteit zo goed mogelijk tot uiting komt.

We gaan het proces in als persoon, individu, niet als een beroep.

We nemen als team de verantwoordelijkheid voor onze eigen motivatie en creativiteit.

We beschouwen elkaar als gelijken met vertrouwdheid en respect.

Zo creëren we een vertrouwde omgeving om kwetsbaar te zijn, maar ook om te lachen en te spelen.

Oneindig vertrouwen in het proces. 

Iedereen moet altijd de mogelijkheid krijgen tot zelfontplooiing en groei. Het samenwerken stimuleert dit.

We beantwoorden vragen met vragen en weten dat we niks weten.