CONCLUSIE

 

Het onderzoek heeft ons meerdere fundamenten gegeven om onze eigen platform op te zetten. Uit de theorie kregen we meer grond aan onze voeten. We begrepen dat we in een tijdsgeest leven waar onze waarde van geluk met andere ogen bekeken wordt. Dat er nieuwe bedrijfsculturen ontpoppen, gebaseerd op vrijheid, inspiratie en het dragen van eigen verantwoordelijk. En dat er voornamelijk gewerkt wordt vanuit de 21st century skills. Ook lazen we dat het begrip leiderschap al enkele jaren onder de loep genomen wordt en er plaatsgemaakt wordt voor termen als gedeeld leiderschap, gebaseerd op zelfkennis en zelfsturing. We blijven boeken lezen en informatie vergaren om zo een stevige basis te hebben voor ons platform.

 

Daarnaast gaven de interviews ons een helder inzicht over hoe er al gebruik gemaakt wordt van verschillende vormen van conceptontwikkeling binnen de creatieve sector. De interviews gaven ons een richting naar onze visie, waarin we vooral besefte dat we de conceptuele fase en de uitvoerende fase loskoppelen, om zo vooral een overstijgende plek te creëren in de pre-productie. Ook spraken we tijdens de interviews veel mensen die behoefte hadden aan nieuwe vormen, wat nog meer het belang onderstreept om echt een goede methodiek te ontwikkelen en op een andere manier concepten af te leveren. Uit welke vormen dit kan bestaan zullen we in de toekomst verder gaan ontdekken.

 

We zijn op dit moment druk bezig met ontwikkelen. Wat dit inhoudt omschrijven we kort onder het kopje casestudys/hetwerkveldin, daarnaast hebben we op basis van ons onderzoek een 5-jaren plan opgesteld, ook dit lichten we op deze pagina toe.

 

We hebben na het onderzoek een opsomming gecreëerd met onze kernwaarden, zodat we in toekomstige samenwerkingen altijd onze kernwaarden kunnen aanbieden, zodat zowel wij als de ander weten in wat voor soort omgeving er gewerkt gaat worden. Zie onderaan de pagina het resultaat hiervan.

 

CASESTUDYS/HETWERKVELDIN

 

oddler

Naast dit geschreven onderzoek hebben wij natuurlijk niet stil gezeten. We zijn vorig jaar samen met Roel van Beek, Chiara Aerts en Guus van der Putten begonnen aan een animatie-traject. Een animatieserie. We komen elke maandag bij elkaar om hieraan te werken en hebben in januari de kans gekregen om in een Writers Room te werken met meerdere scenaristen. Als kernteam voor dit project, krijgen we genoeg ruimte om deze samenwerking te toetsen op onze kernwaarden. Tot nu toe met succes: er is meteen een groep ontstaan die zich niet vasthoudt aan zijn of haar vakgebied, maar wel gereedschap kan bieden vanuit zijn of haar kennis, om zo elkaar verder te helpen. We zijn met meerdere productiehuizen aan het praten voor o.m. advies, waardoor we nu doelgericht een pilot gaan maken voor onze serie. Dit traject geeft ons de ultieme gelegenheid om te blijven onderzoeken. We krijgen veel informatie over meerdere gevestigde teams die in andere functies subsidie hebben gekregen en daarmee automatisch los komen te staan van de traditionele RPS-aanvraag. We gaan met dit proces meer richting het echte werkveld, wat ons veel inspiratie en doorzettingsvermogen geeft.

 

podcast

In de zomer van 2018 willen wij een concept ontwikkelen voor een podcast. De uitdaging is om anders om te gaan met je creativiteit en toch dezelfde intentie en visie bij de luisteraars over te brengen. We gebruiken onze krachten om een ander medium te ontdekken. Hierbij staat de beleving per definitie centraal en ontdekken wij onszelf nog meer als maker. Chiara Aerts gaat dit project begeleiden.

 

chiara aerts

Chiara Aerts is in januari bij ons gekomen als scenarist. Zij heeft zelf een ontzettende drang naar onderzoek en gelooft dat ze meer is dan alleen een scenarist. Chiara bevraagt daarom ook de rol van een scenarist binnen de ontwikkelfase van een script, met als kernvraag: moet een script altijd in de vorm van een schriftelijk document afgeleverd worden?

 

Chiara houdt het proces van Oddler goed in de gaten en toetst ons ook op onze ideeën en reflecties. Zo onderzoeken en toetsen we met z’n drieën zowel onze kernwaarden als onze toekomstplannen en is Chiara daarmee een geweldige toevoeging voor het platform geworden.

 

Daarnaast ontwikkelt Chiara haar speelfilm op een experimentele manier, het concept wordt uitgediept door middel van drie experimenten. Een kunstenares creëert een poppenhuis a. d.h.v.  het concept, een fotograaf stelt een visueel boek samen en een componist creëert muziek voorafgaand aan het scenario. Ook deze processen zijn voor ons ontzettend interessant om van dichtbij te kunnen meemaken. Voor haar onderzoek verwijzen we jullie graag door naar: https://chiaraaerts.weebly.com

 

visueel treatment

Jessie is op dit moment bezig met het schrijven van een speelfilm, tijdens deze ontwikkelfase, gaan we kijken of we bepaalde scènes of de synopsis in een installatie kunnen vormgeven of dat we een visueel treatment kunnen ontwikkelen. Dit is nog in ontwikkeling.

 

Lila is op dit moment bezig met een beeldend moodboard van een ander scenario van Jessie, met als doel dat de beelden het verhaal gaan versterken. Het scenario wordt daarmee losgelaten: zo onderzoeken we hoe beeld en tekst elkaar ondersteunen en verstevigen.

 

5JARENPLAN

 

We schrijven ons in bij de KvK.

 

We ontwikkelen een kernteam waarmee we verder gaan met onze platform.
 

We willen in juni 2018, tijdens het EYE eindexamenfestival, met onze platform naar buiten treden, als ambassadeurs. Daar willen we een uitgedachte marketingstrategie voor hebben. Zo spreken we meer filmmakers aan en kunnen we ons netwerk uitbreiden. We kunnen rond september 2018 meerdere projecten opzetten met verschillende vormen en zo nog concreter een methodiek ontwikkelen voor verschillende vormen van conceptontwikkeling.

 

Ons volgende streven is om eind 2018 een werkplaats te vergaren waarin filmmakers bij elkaar kunnen komen om te werken, zowel aan hun zzp-werk als aan projecten vanuit platform1.1. Hier worden meer ambassadeurs established. We streven er naar een platform te bieden waar alle filmmakers hun ideeën en concepten verder kunnen ontwikkelen. Ego en labelloos en het liefst, altijd, buiten de lijnen.  

 

We willen binnen 5 jaar een portfolio opbouwen en zelf aanvragen kunnen doen. Zo plannen we weekenden in om kleine concepten uit te werken, low-budget. Gebaseerd op onze waarden en vanuit passie te werk gaan. Zo leren we per project weer hoe het beter kan. Deze concepten kunnen bestaan uit: teasers, trailers, videoclips, mode films, commercials, kunst films en korte documentaire items.

 

Naast onze portfolio willen we onze resultaten naar festivals opsturen onder de noemer van onze platform.

 

Na 5 jaar is ons doel om een lopend productiehuis te zijn voor conceptontwikkeling. Waar

verschillende disciplines vanaf het begin af aan nauw samenwerken en fantaseren. Om zo tot sterke concepten te komen en de wereld van crossovers te ontdekken. 

ONZE WEG NAAR CREATIE:

We hanteren altijd een dynamisch groepsverband waarbij reflectie, transparantie en creativiteit zo goed mogelijk tot uiting komt.

We gaan het proces in als persoon, individu, niet als een beroep.

We nemen als team de verantwoordelijkheid voor onze eigen motivatie en creativiteit.

We beschouwen elkaar als gelijken met vertrouwdheid en respect.

Zo creëren we een vertrouwde omgeving om kwetsbaar te zijn, maar ook om te lachen en te spelen.

Oneindig vertrouwen in het proces. 

Iedereen moet altijd de mogelijkheid krijgen tot zelfontplooiing en groei. Het samenwerken stimuleert dit.

We beantwoorden vragen met vragen en weten dat we niks weten.