LEESWIJZER

Wij, Jessie Tiemeijer (scenario) en Lila Goeman Borgesius (production design) lichting 2018 van de Filmacademie presenteren hierbij het verslag van onze speurtocht. Een tweejarig onderzoek met als uitgangspunt het opzetten van een platform waar kan worden samengewerkt met meerdere disciplines t.b.v. conceptontwikkeling binnen o.a. het medium film.

 

De hoofdstukken zijn onderverdeeld in de tijdsperiodes van onze 'reflectieve reis'.

 

HOEHETBEGON                     vertelt hoe we samen zijn gekomen en wat onze eerste stappen waren.

WATERVOORHETZAADJE       een overzicht van theorie en research materiaal die we gaandeweg tot ons hebben genomen, met een reflectie hoe dit ons heeft geïnspireerd en heeft gevormd. 

                                                         

INTERVIEWS                                     een verslag van de interviews met mensen uit het beroepsveld plus onze bevindingen.

 

CONCLUSIE MANIFEST/VISIE        de grondslagen waarmee we ons bedrijf willen beginnen. Een conclusie uit onze informatie en research. Vanuit deze kernwaarden gaan we een ondernemingsplan maken.

BRONNEN                                    de bron,- en literatuurlijst. 

 

De verdere kopjes die je op deze website ziet staan zijn hoofdstukken voor de toekomst, wanneer ons bedrijf wat meer poten heeft gekregen. Hierdoor blijven we vooruitkijken en weten we niet waarnaar we streven. Kijk hier gerust doorheen. Alleen alles wat onder het kopje 'SPEURTOCHT' staat is voor het onderzoek voor de Nederlandse Filmacademie. 

Veel leesplezier!